Vinfast

Vươn tầm thế giới

Giới thiệu

Giới thiệu về VinFast

VinFast là công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup. Thương hiệu VINFAST được kết nối từ chuỗi viết tắt của các từ: Việt Nam - Phong cách - An toàn - Sáng tạo - Tiên phong với ý nghĩa tôn vinh xe thương hiệu Việt...

Xem thêm

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành nhà sản xuất xe hàng đầu Đông Nam Á - hội tụ tinh hoa của ngành công nghiệp thế giới để tạo ra những sản phẩm xứng tầm quốc tế.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Ghi dấu bản sắc Việt trên bản đồ ngành công nghiệp sản xuất xe toàn cầu.

Giới thiệu về VinFast
Giới thiệu về VinFast

Giới thiệu về VinFast

VinFast là công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup. Thương hiệu VINFAST được kết nối từ chuỗi viết tắt của các từ: Việt Nam - Phong cách - An toàn - Sáng tạo - Tiên phong với ý nghĩa tôn vinh xe thương hiệu Việt...

Xem thêm

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành nhà sản xuất xe hàng đầu Đông Nam Á - hội tụ tinh hoa của ngành công nghiệp thế giới để tạo ra những sản phẩm xứng tầm quốc tế.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Ghi dấu bản sắc Việt trên bản đồ ngành công nghiệp sản xuất xe toàn cầu.

Sản phẩm

Nhà máy

Tổ hợp nhà máy VinFast nằm trên khu đất rộng 335 ha tại Lạch Huyện, Cát Hải, Hải Phòng. Tổ hợp bao gồm:

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm

Nhà máy sản xuất ô tô

Nhà máy sản xuất
xe máy

Trung tâm đào tạo

Khu nội địa hóa

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm

Nhà máy sản xuất ô tô

Nhà máy sản xuất
xe máy

Trung tâm đào tạo

Khu nội địa hóa