Công ty DV & KD VinFast

Thông tin tuyển dụng
2018-08-01

KHỐI: KINH DOANH Ô TÔ

BỘ PHẬN: KINH DOANH Ô TÔ

2018-08-01

KHI: HỖ TRỢ      

B PHN: PHÁP CHẾ

2018-08-01

KHỐI: MARKETING

BỘ PHẬN: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG - CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

2018-08-01

KHỐI: DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

2018-08-01

KHỐI: XE MÁY ĐIỆN

BỘ PHẬN: KINH DOANH DỰ ÁN - QUỐC TẾ