Công ty DV & KD VinFast

Thông tin tuyển dụng
2018-08-01

KHỐI: XE MÁY ĐIỆN

BỘ PHẬN: KINH DOANH (MIỀN BẮC)

2018-08-02

KHỐI: KINH DOANH Ô TÔ

2018-08-02

KHỐI: KINH DOANH Ô TÔ

2018-08-08

KHỐI KINH DOANH XE MÁY ĐIỆN

BỘ PHẬN: KINH DOANH DỰ ÁN - QUỐC TẾ

2018-08-08

KHỐI: HỖ TRỢ

BỘ PHẬN: THANH TRA – KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG