Công ty DV & KD VinFast

Thông tin tuyển dụng
2018-08-08

KHỐI: MARKETING

BỘ PHẬN: MARKETING THƯƠNG HIỆU - DIGITAL

2018-08-08

KHỐI: TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

BỘ PHẬN: KẾ HOẠCH KINH DOANH – PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

2018-08-02

KHỐI: KINH DOANH Ô TÔ

2018-08-02

KHỐI: KINH DOANH Ô TÔ

2018-08-01

KHỐI: XE MÁY ĐIỆN/ Ô TÔ

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN MARKETING (DESIGN)

2018-08-01

KHỐI: XE MÁY ĐIỆN

BỘ PHẬN: MARKETING XE MÁY