Công ty SX & KD VinFast

Thông tin tuyển dụng
2018-05-14

Tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá lại sản phẩm sau khi đã được phê duyệt. Đảm bảo sản phẩm xuất ra thị trường đạt chất lượng và hài lòng của khách hàng