TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP CHẾ

MÔ T CÔNG VIC

 

 1. Đảm bo rng mi hot động ca doanh nghip, bt k ni b hay bên ngoài, trong quá trình hot động ca công ty phi tuân th các lut và quy định hin hành, Giy chng nhn đầu tư ca Công ty và li ích ca công ty.
 2. Đảm bo pháp lý cho các hot động kinh doanh gia công ty và các nhà phân phi ti Vit Nam cũng như trong khu vc nhm gim thiu ri ro, tranh chp có th xy ra.
 3. Son tho và rà soát các hp đồng ln mà công ty có th tham gia vi các nhà cung cp, đối tác và bên th ba trong hot động kinh doanh ca VinFast nhm đảm bo quyn li ca Công ty và tuân th các quy định tham chiếu quc gia và quc tế;
 4. Tham gia đàm phán vi nhà cung cp trong quá trình son tho hp đồng nếu có yêu cu ca b phn liên quan;
 5. Cung cp tư vn pháp lý cho các phòng ban ca công ty v các vn đề pháp lý mi b phn phi đối mt
 6. Tư vn qun lý công vic pháp lý ca công ty, quy định truyn thông và qun tr giao dch doanh nghip;
 7. Theo dõi quá trình qun lý s hu trí tu (sáng to, bo v, s dng ...) để bo v li ích và s tuân th ca Công ty vi Tp đoàn và quy định cp quc gia và quc tế;
 8. Qun lý và điu phi vic chun b và np h sơ xin cp hoc sa đổi Giy chng nhn đầu tư ca công ty trong trường hp công ty có bt k thay đổi nào liên quan đến hot động kinh doanh ca mình như m rng hot động kinh doanh ca công ty, tăng vn đầu tư ...;
 9. Đại din công ty làm vic vi chính ph có thm quyn v bt k hành vi vi phm hành chính ca công ty nào;
 10. Phân tích và đánh giá tác động pháp lý có th có ca các la chn / hành động ca công ty khác nhau và đối phó vi vic kin tng;
 11. Chu trách nhim v quan h vi chính quyn v các vn đề pháp lý nhm mc đích đại din cho nhu cu ca công ty và thúc đẩy bo v quyn li doanh nghip.
 12. Qun lý lưu tr các văn bn quy phm pháp lut ca Công ty.
 13. H tr trong cu trúc doanh nghip chiến lược

 

YÊU CU CÔNG VIC

 • - Tt nghip Đại hc chuyên ngành Lut
 • - Kinh nghim làm vic: ti thiu 5 năm kinh nghim trong lĩnh vc lut doanh nghip
 • - Hiu biết sâu rng v lut Vit Nam & quc tế trong lĩnh vc kinh doanh ô tô, xe máy
 • - Sn sàng đi công tác.
 • - S dng Tiếng Anh.
 • - Nơi làm vic: Hà Ni

 

CH ĐỘ PHÚC LI

 • - Thưởng tháng lương thứ 13.
 • - Chế độ BHXH,BHYT theo quy định nhà nước.
 • - Bảo hiểm sức khỏe Vinmec.
 • - Chế độ ưu đãi khi s dng các dch v ni b ca Tp đoàn.

 

ng viên quan tâm vui lòng gi h sơ v:

 • Phòng Nhân sự
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kinh doanh VinFast.
 • Tầng 3, Tower 1, Khu Đô thị Times City, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024.3974.8579 (Mr Hi Anh).
 • Email: v.recruitment@vinfast.vn
 • Tiêu đề email và CV ng tuyn: H và tên v trí ng tuyn
 • Thi gian nhn h sơ: t tháng 8/2018.