Đối tác chiến lược

EDAG

Đối tác kỹ thuật - Dòng xe điện

FFG

Đối tác thiết bị xưởng động cơ ô tô

EBZ

Đối tác xưởng hàn thân xe

Schuler

Đối tác xưởng dập

Grob-Werke

Đối tác xưởng gia công động cơ

Eisenmann

Đối tác xưởng lắp ráp

Scheuchl

Đối tác xưởng gia công động cơ

AVL

Đối tác phát triển động cơ.

Nhà cung cấp thiết bị kiểm thử động cơ

ITALDESIGN

Đối tác thiết kế

PININFARINA

Đối tác thiết kế

MAGNA STEYR

Đối tác kỹ thuật