Tiến độ xây dựng


TOÀN CẢNH NHÀ MÁY
(Cập nhật: Ngày 19/7/2018)TOÀ NHÀ TRỤ SỞ NHÀ MÁY VINFAST
(Cập nhật ngày 19/7/2018)CỔNG CHÀO
(Cập nhật ngày 19/7/2018)

 


TOÀN CẢNH NHÀ MÁY Ô TÔ
(Cập nhật: Ngày 19/7/2018)

 


XƯỞNG ĐỘNG CƠ
(Cập nhật: Ngày 19/7/2018)

 


NHÀ MÁY XE MÁY ĐIỆN
(Cập nhật: Tháng 7/2018)

 


KHU ĐỂ XE
(Cập nhật: Tháng 4/2018)