Home Diễn đàn Tâm sự Cách bảo vệ gương xe ô tô để không bị bẻ hoặc trộm Trả lời cho: Cách bảo vệ gương xe ô tô để không bị bẻ hoặc trộm

  • Uyên Minh

    540 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 12:00

    Đúng chị ạ, người lớn mình có ý thức mà nhiều khi cũng vô ý mà quẹt phải, trẻ con nó nghịch ngợm thì không mắt nào trông được