Home Diễn đàn Tin tức Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại Trả lời cho: Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại

  • Phương Đào

    0 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 12:15

    Nhìn hoành tráng phết. Hóng ảnh load xe lên tầu nữa. Cảm ơn bác