Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không? Trả lời cho: VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không?

  • Huy Huy Trần

    1.040 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 13:06

    Riêng tôi cũng đang đặt con VF 8, dù khan hàng chờ lâu nhưng vẫn tự hào, kiên định với VinFast. Xuất khẩu cũng thơm lây là hàng Việt :))))))