Home Diễn đàn World Cup 2022 Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau Trả lời cho: Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau

  • Đăng Đỗ Hồng

    2.580 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 13:45

    Đây mới là trận đầu thôi bác. 2 trận nữa biết đâu có bất ngờ