Home Diễn đàn Tâm sự Khi tai nạn không thể tránh khỏi… Trả lời cho: Khi tai nạn không thể tránh khỏi…

  • Đỗ Ngọc Duy

    40 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 14:40

    Vẫn nên thắt dây an toàn cho cẩn thận, chứ không chủ quan được, cũng không biết lúc nào xảy ra, nhất là gặp mấy bác có nồng độ cồn cao ngất ngưởng. Các tip này cũng được lan truyễn nhiều nên mọi người cũng dễ tiếp cận, chỉ mong không ai gặp tai nạn thôi