Home Diễn đàn Tâm sự Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người? Trả lời cho: Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người?

  • Đăng Đỗ Hồng

    2.580 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 14:48

    Theo tin tôi cập nhật được là đến giờ đã có 65.000 đơn đặt cả VF 8 và VF9 rồi