Home Diễn đàn Tâm sự Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người? Trả lời cho: Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người?

  • Ánh Đỗ Ngọc

    20 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 14:52

    Buồn vậy hả bác, em háo hức cư như mình sắp đi Mỹ, muốn được xem tận nơi