Home Diễn đàn World Cup 2022 Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau Trả lời cho: Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau

  • Hoàng Bùi Lê Tuấn

    20 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 15:27

    Đúng là bất lợi thật nếu các trận sau không quá nổi bật bác nhỉ