Home Diễn đàn Tâm sự Số lượng VF 8 trong chuyến xuất ngoại đầu tiên Trả lời cho: Số lượng VF 8 trong chuyến xuất ngoại đầu tiên

  • Thảo Nguyễn Phương

    40 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:37

    Ban đầu em cũng nghĩ là photoshop nhưng hỏi lại bạn em làm trong VinFast thì đúng 100% là tàu in logo VinFast. Người ta nói là lòng tự tôn dân tộc là đây các bác ạ!