Home Diễn đàn Tin tức HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện Trả lời cho: HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện

  • Trần Huy Kiên

    1.020 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:41

    Hợp tác với cả công ty phần mềm AI INFORM luôn à? VinFast xịn quá