Home Diễn đàn Tin tức HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện Trả lời cho: HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện

  • Minh Nguyễn Đức

    1.160 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:43

    Tôi cũng vừa đọc xong, nhưng mà hình như chỉ ký hợp tác 18-24 tháng thôi