Home Diễn đàn World Cup 2022 Cập nhật thông tin về chấn thương kinh hoàng của hậu vệ Yasser Al-Shahrani Trả lời cho: Cập nhật thông tin về chấn thương kinh hoàng của hậu vệ Yasser Al-Shahrani

  • Hoàng Bùi Việt

    500 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:55

    bóng đá va chạm chấn thương là điều tất yếu, nhưng mà nhìn chấn thương này vẫn thấy nặng quá