Home Diễn đàn Tâm sự VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu Trả lời cho: VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu

  • Minh Trần Kim

    540 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 16:04

    Thực sự nể ông Vượng về tầm nhìn và cả cách sống nữa.