Home Diễn đàn Tâm sự VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu Trả lời cho: VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    1.060 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 16:06

    Tôi nghĩ để thành nhà sản xuất xe điện toàn cầu thì hơi khướt