Home Diễn đàn Tâm sự VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu Trả lời cho: VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu

  • Đỗ Ngọc Duy

    40 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 16:06

    Thế là mình cũng được dùng xe Việt chất lượng quốc tế luôn à các bác :v hời ghê nhể