Home Diễn đàn Tâm sự VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu Trả lời cho: VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu

  • Hiệp Nguyễn Hoàng

    3.060 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 16:09

    Vươn ra thế giới không hề đơn giản, tham vọng thì ai cũng có nhưng thực hiện được thì còn nhiều vấn đề, dù sao cũng mong VF sẽ thành công trên thị trường quốc tế