Home Diễn đàn World Cup 2022 📌 World Cup 2022 ở Qatar sử dụng tất cả bao nhiêu sân vận động ? Trả lời cho: 📌 World Cup 2022 ở Qatar sử dụng tất cả bao nhiêu sân vận động ?

  • Đỗ Ngọc Duy

    40 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 16:26

    Phải choáng khi nghe số tiền đầu tư của họ bác ạ, Không biết họ có kế hoạch gì để thu lại vốn nhỉ