Home Diễn đàn World Cup 2022 Đội tuyển Nhật Bản đã nối tiếp đợi chuyển Ả Rập Xê Út tạo kỳ tích tại World Cup 2022 Trả lời cho: Đội tuyển Nhật Bản đã nối tiếp đợi chuyển Ả Rập Xê Út tạo kỳ tích tại World Cup 2022

  • Trần Quang Linh

    2.080 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 16:53

    Còn Hàn Quốc nữa thôi. Châu Á năm nay mở mày mở mặt quá