Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Dương Thanh Minh

    22.500 VF Points
    VVIP
    24/11/2022 lúc 21:43

    Cả 2 đội đang nhập cuộc với thế trận khá cân bằng, tuy nhiên đại diện Nam Mỹ đang có nhiều cơ hội hơn.