Home Diễn đàn World Cup 2022 Trận chung kết, bán kết ngoài đoán tỉ số nên có thêm câu hỏi phụ Trả lời cho: Trận chung kết, bán kết ngoài đoán tỉ số nên có thêm câu hỏi phụ

  • Nguyễn Trung Thành

    19.660 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 10:10

    Nếu ko ai trúng đuọc câu hỏi phụ kèm theo thì tính ai có kết quả tỉ số đúng sớm nhất bác