Home Diễn đàn Tin tức Xuất khẩu xe điện Trả lời cho: Xuất khẩu xe điện

  • Anh Minh Trần

    560 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 10:16

    Chúc mừng VinFast làm rạng danh nước nhà. Chúc VF phát triển rực rỡ như Nhật, Hàn ở châu Âu, Mỹ,… Ai nói VinFast đang làm màu sau ngày mai hãy suy nghĩ lại