Home Diễn đàn Tin tức Chuyên mục cập nhật hình ảnh photoshop tại cảng Hải Phòng Trả lời cho: Chuyên mục cập nhật hình ảnh photoshop tại cảng Hải Phòng

  • Hải Đào Thị Hương

    540 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 10:34

    Hồi cái tàu này mới nổi, mấy đứa bảo photoshop nhiều quá, suýt thì em tưởng thật luôn, chán bọn này thật