Home Diễn đàn Đánh giá xe Sở hữu xe điện sẽ là xu hướng toàn cầu ? Trả lời cho: Sở hữu xe điện sẽ là xu hướng toàn cầu ?

  • Anh Minh Trần

    1.060 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 10:59

    Việc đầu tiên là tập trung phát triển hệ thống giao thông công cộng đã các bác ạ. Cứ bàn về xe điện mãi nhưng thực chất là xe điện hay xe xăng thì đều gây tắc đường thôi. Tốc độ phát triển xe cá nhân vô tội vạ như hiện này thì xe điện cũng không có chỗ đi.