Home Diễn đàn Đánh giá xe Đánh giá sự phù hợp giữa VF 8 và địa hình Mỹ Trả lời cho: Đánh giá sự phù hợp giữa VF 8 và địa hình Mỹ

  • Bảo Lê Trần

    4.040 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 10:59

    E cũng tham gia đợt đấy, lái thử xem VF 8 khác gì con e34 e đang đi. Sau vài vòng lái thì nhận ra khả năng tăng tốc của con này đỉnh thật