Home Diễn đàn Đánh giá xe Sở hữu xe điện sẽ là xu hướng toàn cầu ? Trả lời cho: Sở hữu xe điện sẽ là xu hướng toàn cầu ?

  • Công Nguyễn Văn

    1.040 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 11:04

    Bác phân tích rất đúng. Việc quan trọng nhất lúc này là giáo dục người dùng, họ phải hiểu về những lợi ích mà xe điện mang lại với cs thì thói quen sử dụng mới thay đổi được.