Home Diễn đàn Tin tức VF 8 lăn bánh lên tàu vượt đại dương xuất khẩu sang Mỹ Trả lời cho: VF 8 lăn bánh lên tàu vượt đại dương xuất khẩu sang Mỹ

  • Vương Triệu Việt

    520 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 13:53

    Tôi lại k nghĩ thế. Việt Nam bàn giao xe mà. Xuất khẩu 1000 xe, bàn giao trong nc cũng 1000 xe, công bằng thế còn gì 😆