Home Diễn đàn Tin tức Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast Trả lời cho: Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast

  • Đăng Đỗ Hồng

    2.580 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 14:29

    Chúc mừng VinFast! Cực kì tự hào về nỗ lực của người Việt.