Home Diễn đàn Tin tức Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast Trả lời cho: Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast

  • tuananh_pham

    40 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 14:30

    Cứ cập cảng Mỹ, thông quan rồi hạ hàng xác nhận các kiểu đi đã :)) Chứ phông bạt làm màu phí thời gian