Home Diễn đàn Tin tức Nguyên thủ quốc gia xuất hiện tại lễ ra quân xuất khẩu lô ô tô điện đầu tiên Trả lời cho: Nguyên thủ quốc gia xuất hiện tại lễ ra quân xuất khẩu lô ô tô điện đầu tiên

  • Hoàng Bùi Lê Tuấn

    20 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 14:30

    Tầm như Bác Chính chắc chắn phải suy nghĩ khác anh em mình rồi bác.