Home Diễn đàn Tin tức Nguyên thủ quốc gia xuất hiện tại lễ ra quân xuất khẩu lô ô tô điện đầu tiên Trả lời cho: Nguyên thủ quốc gia xuất hiện tại lễ ra quân xuất khẩu lô ô tô điện đầu tiên

  • Ánh Đỗ Ngọc

    20 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 14:31

    Nay em cũng mới đọc tin, đây công nhận là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô Việt.