Home Diễn đàn Tin tức Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast Trả lời cho: Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast

  • Trang Nguyễn Thu

    40 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 14:31

    Chúc VF thành công để đuổi kịp các nước sản xuất ô tô khác!