Home Diễn đàn Tin tức Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast Trả lời cho: Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast

  • Bảo Chu

    20 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 14:32

    Xây dựng được trạm sạc, bảo hành sửa chữa, dealer chưa mà đòi xuất khẩu sang Mỹ nhở?