Home Diễn đàn Tin tức Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast Trả lời cho: Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast

  • Anh Tuấn Lê

    2.020 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 14:35

    Sao vẫn có nhiều người tư duy kiểu này nhỉ? Sự thật rõ ràng ra như thế còn cố mà dìm ngta, đến chịu!