Home Diễn đàn Tâm sự Hành trình đưa ô tô điện Việt Nam vươn ra thế giới Trả lời cho: Hành trình đưa ô tô điện Việt Nam vươn ra thế giới

  • Kiên Trần Trung

    40 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 15:40

    Phải công nhận, Vinfast tiến bộ nhanh vượt bậc luôn ấy bác nhỉ, mới được mấy năm tuổi mà đã có những sản phẩm chất lượng thực sự