Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Lãi cả trăm triệu đồng khi mua đi bán lại suất cọc VinFast VFe34 Trả lời cho: Lãi cả trăm triệu đồng khi mua đi bán lại suất cọc VinFast VFe34

  • Duy Phan

    1.060 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 15:44

    Xu hướng xe điện cộng thêm sự khan hiếm của thị trường nên nhiều người sẵn sàng trả giá cao hơn để có xe cũng là chuyện bình thường