Home Diễn đàn Tâm sự Hành trình đưa ô tô điện Việt Nam vươn ra thế giới Trả lời cho: Hành trình đưa ô tô điện Việt Nam vươn ra thế giới

  • Hoàng Nguyễn Mạnh

    500 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 16:05

    Sao phải lo bác, mình được mọi người đón nhận thì phải vui chứ, mà gặp nhiều thử thách mới phát triển được chứ bác