Home Diễn đàn Tâm sự Hành trình đưa ô tô điện Việt Nam vươn ra thế giới Trả lời cho: Hành trình đưa ô tô điện Việt Nam vươn ra thế giới

  • Nhật Đoàn Long

    500 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 16:09

    Vâng, em không phủ nhận là phải trải qua nhiều trở ngại thì mới có thể trưởng thành, nhưng cái gì nó thuận tiện quá cũng không ổn ý bác, em cảm nhận thấy vậy