Home Diễn đàn Tin tức 🔓 Nhật ký hoạt động diễn đàn Vinfast đã cho thêm danh mục “”Lịch Sử Điểm Thưởng” Trả lời cho: 🔓 Nhật ký hoạt động diễn đàn Vinfast đã cho thêm danh mục “”Lịch Sử Điểm Thưởng”

 • Dương Văn Huân

  31.580 VF Points
  VVIP
  25/11/2022 lúc 16:22

  Mục này trước đây hoạt động độc lập bên ngoài danh mục có tên cũ là: Điểm

  Nay nó được tích hợp chung với chuyên mục Nhật ký hoạt động và cho phép thành viên tự tra cứu điểm của mình theo ngày