Home Diễn đàn Tâm sự Tương lai ngành xe điện sẽ ra sao? Trả lời cho: Tương lai ngành xe điện sẽ ra sao?

  • Bảo Chu

    20 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 16:33

    Cũng khá mong chờ đó bác ạ, ai lên đời xe điện rồi thì quay lại xe xăng khó phết, vì trải nghiệm nó cũng khác và tiện lợi hơn