Home Diễn đàn Tâm sự Tương lai ngành xe điện sẽ ra sao? Trả lời cho: Tương lai ngành xe điện sẽ ra sao?

  • Hoàng Bùi Lê Tuấn

    20 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 16:48

    Thế thì các hãng xe điện nên phát triển mạnh về phần pin bác nhỉ, vì độ hao mòn của pin theo thời gian mặc dù ít nhưng vẫn là có, và tăng dung lượng pin lên cộng với công nghệ tiết kiệm pin cũng cần được nghiện cứu thêm