Home Diễn đàn Tin tức 🔓 Trong phần tạo mới bài viết từ dấu + để “Tạo thão luận” đã xuất hiện Option “Tạo khảo sát mới” Trả lời cho: 🔓 Trong phần tạo mới bài viết từ dấu + để “Tạo thão luận” đã xuất hiện Option “Tạo khảo sát mới”

  • Dương Văn Huân

    34.320 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 16:52

    Nãy anh đoán 4-1 thì phải, chán thiệt, Anh em căn đoán hết, Anh trả còn số nào đoán. Chắc phải ra qui định mới, mỗi thành viên chỉ được đoán 3 trận trong 1 lượt. Or là thành viên trúng rồi thì không được tham gia 2 trận kế tiếp nhỉ