Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Lập hội hóng tin VF ra quân xuất khẩu xe VF 8 Trả lời cho: Lập hội hóng tin VF ra quân xuất khẩu xe VF 8

  • Huy Huy Trần

    1.040 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 17:05

    Nghe nói tàu Silver Queen này có khả năng chuyên chở tối đa khoảng 4.500 ô tô cỡ SUV đấy bác! 999 đã là gì. Chả qua là số đẹp nên bác Vượng mới chọn thôi.